PAYE

PAYE – Pajamų mokestis ir socialinis draudimas

Visi dirbantieji, išskyrus savarankiškai dirbančius asmenis, moka pajamų mokestį pagal sistemą PAYE (Pay As You Earn – mokėk, kada uždirbi). Mokesčių sistemos PAYE veikimo principas: mokesčio dydžio sumą, kurią privalote mokėti, iš jūsų savaitės arba mėnesio algos išskaičiuoja darbdavys.

Sistemos veiklą reguliuoja pajamų ir mokesčių tarnyba (the Revenue Commissioner). Jei jūsų atlyginimo dydis viršija nustatytą minimalios algos dydį, iš jo bus išskaičiuojamas ir socialinis mokestis (Pay Related Social Insurance, PRSI). Ateityje šių mokesčių mokėjimas suteiks jums galimybę gauti socialines išmokas ir lengvatas. Kiekvienam darbuotojui darbdavys privalo duoti atsiskaitymo lapelį (algalapį). Tai konfidencialus dokumentas, kuriame pateikta informacija apie jūsų atlyginimo priskaitymus, išskaičuotas sumas ir bendrą pajamų sumą, likusią po išskaičiuotų mokesčių.

Pasibaigus finansiniams metams (gruodžio 31 d.) darbdavys privalo išduoti darbuotojui pažymą apie pajamas (Certificate of Earnings), P60 forma. Šioje ataskaitoje nurodoma per metus išmokėto darbo užmokesčio suma ir pajamų (PAYE) bei socialinio mokesčio išskaičiavimai (PRSI). Jei išvykstate iš šalies nepasibaigus finansiniams metams, galite atgauti dalį mokesčių.

P60 forma yra labai svarbus dokumentas. Saugokite šį dokumentą, nes jo gali prireikti, teikiant paraišką dėl socialinių lengvatų ar mokesčių grąžinimo. Ši forma yra įrodymas, jog vykdėte išskaičiuotų sumų mokėjimus. Jei išeinate iš darbo, darbdavys turi jums išduoti P45 formą, kurią paskui perduosite naujajam savo darbdaviui. Šią formą sudaro keturios dalys. Pirmąją dalį mokesčių tarnybai nusiunčia pats darbdavys.

Antrąją ir trečiąją formos dalis atiduosite naujam darbdaviui, jei pradėsite dirbti naujoje vietoje iš karto po atleidimo iš senosios. Jei būsite bedarbis keturias savaites ar ilgiau, antrąją ir trečiąją P45 formos dalis bei užpildytą P50 formą pateikite mokesčių inspekcijai ir susigrąžinkite mokėtus mokesčius.

Ketvirtąja P45 formos dalimi kiekvienas be darbo likęs asmuo gali pasinaudoti teikdamas prašymą bedarbio pašalpai gauti. Šis prašymas pateikiamas šeimos ir socialinių reikalų skyriui (the Department of Social & Family Affairs).

Įsidarbinę pirmą kartą, gaunate PPS numerį. Šį numerį nurodykite kaskart bendraudami su mokesčių tarnyba. Vėliau kreipkitės į mokesčių tarnybos biurą, kad gautumėte pažymą apie mokesčių kreditus (Certificate of Tax Credits, CTC). Turėsite užpildyti formą 12A, kurią galima gauti bet kuriame mokesčių tarnybos biure (www.revenue.ie). Pateikus mokesčių inspekcijai užpildytą formą, jūsų darbdaviui bus išsiųsta pažyma apie mokesčių kreditus. Joje bus nurodyta tiksli jūsų mokesčių kreditų suma ir jums taikomas mokesčių dydis – suma, kurią ir turėsite mokėti. Neturėdamas pažymos apie mokesčių kreditus, darbdavys turės apskaičiuoti jūsų mokesčių sumą pagal vadinamąjį „ypatingą tarifą“, vadinasi, išskaičiuojami mokesčiai bus didesni (vėliau ši suma bus grąžinta jums).

“PAYE”, komentarai (2)

 1. Raimonda sako:

  Kas yra forma 21 ir kam ji naudojama?

 2. Airija.ie sako:

  Sveiki,

  Plačiau apie P21 formą skaitykite čia http://www.revenue.ie/en/personal/p21-balancing-statement.html

  Pagarbiai,
  Airija.ie

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome