Vidurinė mokykla

Vidurinė mokykla

Būdami dvylikos arba trylikos metų vaikai ima lankyti vidurinę mokyklą (post primary/second level school). Labiausiai paplitęs vidurinės mokyklos tipas – “secondary school”.

Dar yra “community schools”, “comprehensive schools”, “community colleges”. Dauguma šių mokyklų, kaip ir pradinės, priklauso bažnyčios bendruomenei.

Vaikai mokosi vidurinėje mokykloje iki 16-os metų. Airių kalba yra privaloma, bet kai kurie vaikai (pavyzdžiui, iki vienuolikos metų mokęsi kitoje šalyje) gali būti atleisti nuo jos mokymosi.

Vidurinės mokyklos ugdymas vykdomas dviem etapais, kiekvienas iš jų baigiasi egzaminais:

Pirmasis ciklas (Junior cycle) – mokslas trunka trejus metus, išlaikius egzaminus gaunamas mokslo baigimo pažymėjimas (“Junior Certificate”).

Antrasis ciklas (Senior cycle) – mokomasi dvejus arba trejus metus. Trejų metų mokymo programą sudaro ir pereinamieji metai, kai ugdoma moksleivio asmenybė, bendrieji ir techniniai įgūdžiai.

Didžioji dalis mokinių renkasi standartinę mokymosi programą. Pagrindinės programos mokyklos baigimo pažymėjime vertinami šeši arba septyni mokomieji dalykai, tačiau skiriami dar du mokyklos baigimo pažymėjimo programos tipai – profesinė programa (Leaving Certificate Vocational Programme) ir taikomoji (Leaving Certificate Applied). Įstojimo į aukštąsias mokyklas tikimybė priklauso nuo mokslo baigimo pažymėjimo (sertifikato) rezultatų. Studijuoti didžiausias perspektyvas turinčias profesijas priimami tik aukščiausius balus gavę abiturientai.

Kokią mokyklą pasirinkti?

Pradinių ir vidurinių mokyklų sąrašą ir nuorodas, kuriose klasėse teikiama pagalba ypatingų poreikių turintiems vaikams, rasite švietimo ir mokslo departamento tinklalapyje: www.education.ie

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome