Suaugusiųjų švietimas

Tolesnis mokymasis.
Suaugusiųjų švietimas.

Tolesnio mokymosi terminu apibūdinamas išsilavinimas arba kvalifikacija, suteikiama po mokymosi vidurinėje mokykloje. Trečiosiosios pakopos išsilavinimu vadinamas įgytas universitete išsilavinimas.

Žemiau išvardintos organizacijos teikia konsultavimo paslaugas, rekomendacijas ir rengia suaugusiųjų bei jaunų žmonių mokymus:

  • Profesinio mokymo, persikvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo komitetas (The Vocational Education Committee – VEC) www.ivea.ie
  • Nacionalinis profesinio mokymo ir įdarbinimo komitetas (FÁS) www.fas.ie
  • Šeimos ir socialinių reikalų departamentas (Department of Social & Family Affairs) www.welfare.ie

Siūlomos įvairios ugdymo programos:


1 E.S.O.L: English for Speakers of Other (anglų kalbos kursai) – lavinami bendrinės, kasdien vartojamos kalbos skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžiai. Mokytis siūlo profesinio mokymo, persikvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo komitetas. Kursai yra mokami, tačiau kai kurios įmonės apmoka savo darbuotojų išlaidas.

2 Post Leaving Certificate Courses (PLC): Tai vienerių arba dvejų metų trukmės integruoto mokymosi ir profesinio rengimo kursai. Kursų tikslas – suteikti išsilavinimą, reikalingą įsidarbinti arba tęsti mokymąsi, lavinti įgūdžius, būtinus profesinei veiklai vystyti.

3 Adult Literacy / Numeracy (Basic Education): Pradinio išsilavinimo suaugusiems kursai, kurių metu mokama skaitymo ir rašymo pagrindų. Neatsiejama programos dalis yra bendras asmenybės ugdymas.

4 Adult Community Education: Šios programos tikslas – sukurti sąlygas kolektyviniam ir savarankiškam tam tikroje teritorijoje gyvenančių žmonių mokymuisi (local community). Kursai suteikia galimybę pajusti susidomėjimą, “mokslo skonį” ir norą mokytis visą gyvenimą. Tikslinė kursų auditorija yra moterys, vyrai, senyvo amžiaus žmonės, neįgalieji, žmonės, retai būnantys namuose dėl dažnų išvykų ir komandiruočių.

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome