Dublino lituanistinė mokykla „4 Vėjai“

Jau galima registruotis naujiems 2011-2012 mokslo metams į Dublino 4 Vėjų mokyklas Inchicore ir Blanchardstowne. Rašykite prašymą el. paštu 4vejai@alb.ie ir mes Jums atsiųsime anketą registracijai. Informacija telefonu: 087 9905053, 087 2558753.

Dublino lituanistinė mokykla „4 Vėjai“

Jau galima registruotis naujiems 2011-2012 mokslo metams į Dublino 4 Vėjų mokyklas Inchicore ir Blanchardstowne.

Rašykite prašymą el. paštu 4vejai@alb.ie ir mes Jums atsiųsime anketą registracijai.

Informacija telefonu:
087 9905053, 087 2558753.

Dublino lituanistinė mokykla „4 Vėjai“ savo veiklą pradėjo 2004-ųjų metų rugsėjo mėnesį sukvietusi visus norinčius mokytis vaikus į Lietuvos Respublikos ambasados patalpas. Šiuo metu mokykla, jau gerokai išsiplėtusi ir pasikeitusi, sėkmingai dirba Inchicore College of Further Education patalpose, Dublin 8.

Toliau plečiant mokyklos veiklą, 2010 m. spalio 9 d. pradėjo veikti „4 Vėjų“ mokyklos filialas ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Huntstown Community Centre patalpose, Blanchardstowne, Dublin 15.

Didžiausias dėmesys mūsų mokykloje skiriamas lietuvių kalbos ugdymui ir mokymui kaip kalbinio, kultūrinio ir tautinio identiteto pagrindui. Į lietuvių kalbos pamokas integruojame pagrindines lietuviškas šventes, supažindindami vaikus su mūsų kultūros tradicijomis ir papročiais.

Svarbiausias mūsų mokyklos tikslas – suteikti vaikams galimybę bendrauti lietuviškai su bendraamžiais, ko vaikai negauna airiškose mokyklose. O mūsų, kaip mokyklos mokytojų, pareiga – sudaryti tinkamą terpę tokiam bendravimui ir nukreipti vaikų veiklą taip, kad ji duotų daugiausiai naudos jų išsilavinimui ir pasaulėžiūros formavimuisi.

Pamokos mokykloje vyksta šeštadieniais, nuo 10:00 val. ryto. Mokslo metų pradžia – rugsėjo pirmas šeštadienis, mokslo metų pabaiga – paskutinis gegužės šeštadienis.

Vaikai į mokyklą priimami nuo 4 iki 18 metų amžiaus ir skirstomi į 10 atskirų grupių pagal amžių ir pagal lietuvių kalbos žinias (mokykloje Blanchardstown‘e, Dublin 15, priimami vaikai nuo 4 iki 11 metų, t.y., ikimokyklinukai ir pradinukai nuo 1 iki 4 klasės).

Ikimokyklinio amžiaus vaikai savo grupėse mokomi kalbėti lietuviškai tarpusavyje ir su suaugusiais, supažindinami su lietuviškomis tradicijomis, šventėmis, tautosaka, lavinami jų socialiniai gabumai, ruošiamasi mokyklai. Tokio amžiaus vaikams ypač svarbu susipažinti su kalba, girdėti kaip lietuviškai šneka suaugusieji ir bendraamžiai, klausyti įvairių pasakų ir dainelių, iš kurių jie įsisavina įvairius lietuvių kalbos žodžius, kurie retai kada vartojami kasdieniniame gyvenime, tačiau būtini norint suprasti ir išmokti kalbą.

Mokyklinio amžiaus vaikai skirstomi į klases pagal savo amžių, o vyresnieji ir pagal lietuvių kalbos žinias. Pamokų laikas skirstomas taip: pirmos trys pamokos yra skirtos lietuvių kalbai. Jose vaikai mokomi pagal Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą ir mūsų pedagogų adaptuotą kursą iš lietuviškų mokyklinių vadovėlių, gauna pratybų sąsiuvinius ir kitą metodinę medžiagą, reikalingą pagal sudarytą mokymo programą. Likusios pamokos yra skirtos moksleivių asmeniškai pasirenkamoms meninio-kultūrinio pobūdžio pamokoms.

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai (1-6 klasės) lietuvių kalbos kursą mokosi atskirose klasėse. Pamokų struktūra pradinukų klasėse labai panaši į lietuviškos pagrindinės mokyklos pamokas – mokytojas išaiškina vaikams pamokos temą, užduoda darbus klasėje ir namuose, atlieka reguliarų žinių patikrinimą.

Vyresnio mokyklinio amžiaus moksleiviai skirstomi į atskiras grupes pagal lietuvių kalbos ir gramatikos žinias, kurias mokytojai kasmet tikrina kiekvienam mokiniui individualiai. Šiose grupėse besimokantys moksleiviai gauna individualizuotas užduotis darbui klasėje ir namuose, kurios atitinka jų lietuvių kalbos žinias, ir kurios atliekamos daugmaž savarankiškai, konsultuojantis su prižiūrinčiu mokytoju. Pamokų metu taip pat atliekamos įvairios bendros užduotys, rengiamos įvairios diskusijos ir projektai, taip lavinama moksleivių šnekamoji ir rašytinė lietuvių kalbą. Vyriausių mokinių mokymo programa yra specifiškai orientuota į pasiruošimą laikyti lietuvių kalbos egzaminą baigiamajam atestatui (Leaving Certificate). Plačiau apie tokio egzamino laikymo galimybę galite pasiskaityti Airijos valstybinės egzaminų komisijos (State Examinations Commission) tinklapyje (angliškai).

Mokslas mokykloje – mokamas.
Vienos valandos kaina mūsų mokykloje – 4 eurai. Pagal tai skaičiuojamas mokestis mokamas ketvirčiais – kas tris mėnesius. Ketvirčio kaina lankančiam tris lietuvių kalbos pamokas – 120 eur. Lankantiems penkias pamokas (Inchicore) ketvirčio mokestis – 150 eur, keturias pamokas (Blanchardstowne) – 140 eur. Mažas pajamas gaunančioms ir kelis vaikus į mūsų mokyklą leidžiančioms šeimoms taikome nuolaidas – apie sąlygas teiraukitės mokyklos vadovybės.

Mokyklos direktorė: Rasa Kėrienė
Mokyklos juridinė steigėja:
Airijos lietuvių bendruomenė (Lithuanian Association in Ireland)

ALBIšsamesnės informacijos apie mūsų mokyklą Inchicore ir Blanchardstowne galite ieškoti Airijos lietuvių bendruomenės tinklapyje: www.alb.ie

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome