Vaiko išmoka, kūdikio priedas

Vaiko išmoka

Vaiko išmoka mokama už kiekvieną jaunesni nei 16 metų vaiką. Šis terminas pratęsimas iki 19 metų, jei vaikas visą dieną mokosi arba yra nedarbingas.

Jei Airijoje dirbate apdrausti arba pagal Airijos įstatymus gaunate išmoką ar pensiją, Socialinių ir Šeimos reikalų ministerija gali suteikti teisę į vaiko išmoką, nei jei vaikas gyvena kitoje valstybėje narėje.

Vaiko iškoma mokama kas mėnesį, skaičiuojant nuo 1-o mėnesio, einančio po vaiko gimimo arba atvykimo gyventi į Airiją. Pavyzdžiui, jei vaikas gimė gegužę, vaiko išmoka bus mokama nuo birželio 1 dienos. Priklausančios išmokos paprastai mokamos vaiko motinai, o jūs per 3 mėnesius po vaiko gimimo arba atvykimo į Airiją turite pateikti pražymą, naudodami formą, kurią galite gauti visuose socialinio aprūpinimo skyriuose.

Jei gimsta keli vaikai, tėvams arba globėjams speciali vienkartinė išmoka skiriama vaikams gimus ir kai sukanka 4 ir 12 metų.

Kūdikio priedas

Kūdikio priedas (ECS) – tai išmoka, skirta padėti tėvams išlaikyti vaiką. Išmoka mokama kas ketvirtį, kol vaikui sukanka 6 metai.

Šalinis: www.welfare.ie

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome