Priemokos

Vietinės valdžios teikiamas socialinis aprūpinimas

Valstybinė organizacija – Vykdomasis sveikatos apsaugos komitetas (the Health Service Executive, HSE) yra taipogi atsakinga už papildomų, prie anksčiau aprašytųjų, pašalpų mokėjimą.
Struktūrinis HSE padalinys – socialinių lengvatų tarnyba (the Community Welfare Service), šeimos ir socialinių reikalų skyriaus vardu (Department of Social and Family Affairs), gali išmokėti papildomas socialines pašalpas (the Supplementary Welfare Allowance, SWA). Pagal SWA schemą pašalpos nemokamos asmenims, kurie dirba arba kurių sutuoktinis, -ė dirba 30 ir daugiau valandų per savaitę, nuolatinių studijų studentams ir asmenims iki aštuoniolikos metų. SWA pašalpos pagrindas yra pajamų dydis. Ji skiriama priklausomai nuo pretenduojančiojo ją gauti ir jo sutuoktinio, -ės pajamų dydžio. Asmenys, pretenduojantys gauti pašalpas pagal SWA schemą, turi atitikti ir „Sėslumo cenzo“ reikalavimus bei keletą kitų sąlygų. Paskutiniuose įstatymo pakeitimuose kai kurios pašalpos pagal SWA schemą gali būti mokamos ES narių piliečiams, neatitinkantiems „Sėslumo cenzo“ reikalavimų, bet tam tikrą laiką dirbusiems Airijoje. Išsamesnę informaciją jums suteiks artimiausiame sveikatos apsaugos centre, kurio adresą rasite HSE (www.hse.ie) tinklalapyje arba vietiniame CIC biure. Prašymai teikiami asmeniškai socialinės rūpybos tarnybos darbuotojui (Community Welfare Officer), kuris turi pirmenybę sprendžiant pašalpos mokėjimo klausimą. Jeigu darbuotojo sprendimą prašymo teikėjas mano esant netinkamą, galima pateikti apeliaciją. Skiriamos penkios SWA pašalpų kategorijos:

1. Bazinės išmokos. Ši išmoka skiriama asmenims, neturintiems pajamų, arba gaunantiems mažesnes negu vyriausybės nustatytas minimalus lygis, pajamas. Tikslus pašalpos dydis skiriamas priklausomai nuo šeimos narių skaičiaus ir konkrečių gyvenimo sąlygų. Ši pašalpa dažnai mokama jos gavėjui laukiant pagrindinių pajamų, pavyzdžiui, socialinės pašalpos arba pirmojo atlyginimo naujoje darbovietėje.

2. Papildomos socialinės pašalpos. Šios pašalpos skiriamos sprendžiant pagrindines gavėjo finansines problemas, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių. Pašalpų tipai:

a) Priemoka nuomai – į šią pašalpą pretenduojantis asmuo gauna socialinio aprūpinimo pašalpą arba pašalpą pagal kurią nors vyriausybės patvirtintą programą ir jo pajamų nepakanka, kad mokėti pilną nuomos už būstą kainą. Jis privalo būti teisėtu būsto nuomininku ir stovėti eilėje socialiniam būstui gauti.
b) Procentų už hipotekos kreditą priemoka – į šią pašalpą pretenduojančio asmens finansinė padėtis pasikeitė nuo tada, kai jam buvo suteiktas hipotekos kreditas, jis gauna socialinę pašalpą, todėl gali gauti išmoką, skirtą daliai procentų padengti.
c) Priemoka dietai – ši pašalpa skirta padengti papildomoms išlaidoms, esant būtinybei pretenduojančiam asmeniui, vienam arba keletui jo šeimos narių laikytis vienos iš keturių specialių medicininės paskirties dietų ir sergant tam tikromis ligomis.
d) Priemoka už šildymą – ši pašalpa skiriama asmenims, kuriems dėl sveikatos problemų reikalingas papildomas būsto šildymas. Asmenys, siekiantys gauti pašalpą, turi atitikti SWA reikalavimus.
e) Priemokos kitiems poreikiams tenkinti – ši pašalpa skirta padengti gyvybiškai svarbias tam tikro laikotarpio išlaidas, pavyzdžiui, kelionės į medicinos kliniką išlaidas. Asmenys, siekiantys gauti pašalpą, turi atitikti SWA reikalavimus.

3. Išskirtinių poreikių išmokos skirtiamos padengti nenumatytas arba vienkartines išlaidas, kurios, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, tapo finansinių sunkumų priežastimi. Asmuo, pretenduojantis gauti šią pašalpą turi būti nepajėgus apmokėti nurodytas išlaidas iš savo pajamų, neturėti šaltinio, iš kurio galėtų tikėtis pagalbos ir atitikti SWA reikalavimus. Prie šių išmokų galima priskirti pašalpas laidotuvėms arba būtinų baldų būstui įsigijimą. Kiekviena paraiška nagrinėjama individualiai, atsižvelgiant į pretendento poreikius, galimybes arba jų nebuvimą sulaukti pagalbos iš šalies, ir šeimos pajamas.
4. Išmoka, skirta įsigyti mokyklos uniformą ir batus yra mokama birželio–rugsėjo laikotarpiu. Pašalpos tikslas – padėti tėvams sumokėti už vaikų nuo 2 iki 22 m. amžiaus, kurie mokosi pagal pilną mokyklos arba kitos mokymosi įstaigos mokymosi programą, uniformą ir apavą.
5. Išmokos neatidėliotiniems poreikiams tenkinti yra skiriamos asmenims, atitinkantiems SWA reikalavimus ir patekusiems į nepaprastąją padėtį (kilus gaisrui, potvyniui ir t.t.).

Šaltinis: www.welfare.ie

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome