Socialinė parama

Airijos socialinio aprūpinimo sistemos apžvalga

Airijos socialinio aprūpinimo išmokos skirstomos į tris tipus:

1. socialinio draudimo išmokos (kitaip vadinamos įmokinės išmokos), kurios pagrįstos su atlyginimais susietų socialinio draudimo (PRSI – pay-related social insurance) įmokų, kurias sumokėjote per tam tikrą laiką, skaičiumi;
2. socialinės paramos išmokos (kitaip vadinamos neįmokinės išmokos), mokamos tiems, kurie apdrausti socialiniu draudimu, ir yra skiriamos patikrinus asmens materialinę padėtį; ir
3. kitos išmokos, pavyzdžiui, vaiko išmoka, kuri mokama neatsižvelgiant asmens materialinę padėtį arba jo PRSI įmokas.

Norėdami pretenduoti į išmoką, pareiškėjai turi atitikti jos gavimo sąlygas. Kai kurioms išmokoms gauti taikomos ne tik pakankamų PRSI įmokų arba materialinės padėties tikrinimo, tačiau ir papildomos sąlygos. Pavyzdžiui, jei pateikiate prašymą bedarbio išmokai gauti, turite galėti dirbti ir ieškoti darbo.

Toliau pateikiamas socialinio draudimo (įmokinių) išmokų sąrašas, taikomas apdraustiems asmenims ir jų išlaikytiniams.

Išmoka ieškančiam darbo (Jobseeker’s Benefit – JB);
Ligos išmoka (Illness Benefit – IB);
Nelaimingų atsitikimų darbe išmokos (Occupational Injuries Benefits – OIB);
Motinystės išmoka (Maternity Benefit);
Įvaikinimo išmoka (Adoptive Benefit);
Sveikatos priežūros ir saugos išmoka (Health and Safety Benefit);
Invalidumo pensija (Invalidity Pension);
Valstybinė pensija (pereinamojo laikotarpio) (State Pension (Transition));
Valstybinė pensija (įmokinė) (State Pension (Contributory));
Našlės arba našlio įmokinė pensija (Widow’s or widower’s contributory pension));
Gydymo išmoka (Treatment Benefit);
Laidojimo pašalpa (Bereavement Grant);
Vaiko globos išmoka (įmokinė) (Guardian’s Payment (Contributory));
Slaugytojo išmoka (Carer’s Benefit).

Asmenys, negalintys pretenduoti į šiame sąraše nurodytą išmoką, gali prašyti gauti panašią, ne įmokų pagrindu teikiama išmoką, kuri nurodyta toliau pateiktame socialinės paramos išmokų sąraše. Šios išmokos pagrįstos materialinės padėties tikrinimu.

Pašalpa ieškančiam darbo (Jobseeker’s Allowance – JA);
Šeimos, kurioje yra tik vienas iš tėvų, išmoka (One Parent Family Payment – OPFP);
Invalidumo pašalpa (Disability Allowance – DA);
Slaugytojo pašalpa (Carer’s Allowance);
Valstybinė pensija (neįmokinė) (State Pension (Non-Contributory));
Našlės arba našlio įmokinė pensija (Widow’s or widower’s Non-contributory pension));
Vaiko globos išmoka (neįmokinė) (Guardian’s Payment (Non-Contributory));
Aklojo pensija (Blind Pension);
Ūkininkams teikiama parama (Farm Assist);
Papildoma socialinė pašalpa (Supplementary Welfare Allowance – SWA);

Toliau nurodytas išmokas teikia sveikatos paslaugų teikėjas:

Infekcinių ligų priežiūros pašalpa Infectious (Diseases Maintenance Allowance);
Aklųjų aprūpinimo pašalpa (Blind Welfare Allowance);
Reabilitacinių treniruočių priemoka (Rehabilitation Training Bonus);
Slaugos namuose pašalpa (Domiciliary Care Allowance).

Šaltinis: www.welfare.ie

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome