Šeima, vaikų priežiūra

Vaiko registracija

Vaikas turi būti užregistruotas ne vėliau, kaip per tris mėnesius nuo jo gimimo bet kuriame civilinių registrų biure (Registrar of Births). Jei to nepadarėte anksčiau, privalote užpildyti prašymą raštu (statutory declaration), dalyvaujant valstybės įgaliotam asmeniui (a Peace Commissioner). Jūsų prašymas bus perduotas rajono, kuriame gimė vaikas, civilinių registrų biurui. Registracija nemokama, mokėti reikia tik už kiekvieną tėvų prašymu išduodamą gimimo liudijimo kopiją.

Skiepai

Skiepai – būdas padėti organizmui apsisaugoti nuo tam tikrų ligų. Pagal vaikų skiepijimo Airijoje programą, visi vaikai yra skiepijami nemokamai. Skiepai neprivalomi, bet primygtinai siūlomi sveikatos apsaugos organizacijų. Vaikai iki 16-os metų skiepijami tik gavus tėvų sutikimą. Norėdami gauti pažymas, kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba artimiausią medicinos įstaigą.

Vaikų ugdymo įstaigos

Airijoje nėra valstybės remiamų ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaigų. Mažamečiais vaikais rūpinamasi vaikų lopšeliuose, darželiuose, rengiamos vaikų žaidimų grupės (preschools, Montessori schools, nurseries, crèches). Vaiko priežiūrą siūlo ir pavieniai asmenys. Dauguma šių įstaigų yra privačios ir jų teikiamos paslaugos labai brangios. Kai kurių rajonų valdžia, atsižvelgdama į tėvų poreikius, organizuoja vaikų priežiūrą, skirdama jai tam tikrą sumą iš biudžeto. Organizacijų, siūlančių vaikų priežiūros paslaugas, vaikų lopšelių ir darželių adresus bei telefono numerius rasite vietos sveikatos priežiūros tarnybos skyriuje. Vaikus prižiūrinčiose įstaigose nuolat trūksta laisvų vietų, todėl viena iš išeičių būtų pasinaudoti auklės paslaugomis. Jos skelbiasi vietos laikraščiuose ir prekybos centrų skelbimų lentose.

Vaikų teisių apsauga

Kilus įtarimams ar turint žiauraus arba nerūpestingo elgesio su vaikais įrodymų, iškilus grėsmei fizinei arba psichologinei vaiko būklei bei gerovei, kreipkitės į socialinį savo rajono darbuotoją (Duty Social Work Teams).

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome