Lietuvos moterys – labiausiai išsilavinusios ES

Lietuvos moterys - labiausiai išsilavinusios ESEurostato duomenimis, 2009 metais vidurinį ir aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą turėjo 92,3 procento 25–64 metų amžiaus Lietuvos moterų.

Tai – aukščiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Estijoje jis siekė 91,2 proc., Latvijoje – 90,1 proc., praneša Statistikos departamentas.

Išankstiniais duomenimis, šių metų pradžioje Lietuvoje gyveno 1739 tūkst. moterų – 234 tūk

st. daugiau negu vyrų. Moterys sudarė 53,6 proc. visų gyventojų. 2009 metais vidutinis moterų amžius buvo 41,8 metų, o vyrų – 36,7 metų.

2009 metais vidutinis pirmą kartą ištekėjusių moterų amžius Lietuvoje buvo 26,2 metų, pirmą kartą gimdančių moterų amžius – 25,5 metų. Vidutiniškai moteris pagimdo 1,55 vaiko. Beveik kas trečias kūdikis gimsta santuokos neįregistravusiems tėvams.

Lietuvoje moterys gyvena vidutiniškai 11 metų ilgiau nei vyrai. 2009 metais moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 78,6, vyrų – 67,5 metų.

2010–2011 mokslo metų pradžioje univer­si­tetuose ir kolegijose moterys sudarė 59 proc. visų studentų. Didžiausią studijuojančiųjų dalį (74 proc.) moterys sudaro Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Vilniaus dailės akademijoje. Populiariausios studijų sritys tarp moterų tebėra socialinės paslaugos (90 proc. jas studijuoti pasirinkusiųjų sudarė moterys), sveikatos priežiūra (86 proc.), humanitariniai mokslai (77 proc.), žurnalistika (76 proc.), pedagogika (75 proc.). Pernai aukštąjį išsilavinimą įgijo 21,8 tūkst. moterų, kurios sudarė 65 proc. visų absolventų.

Moterys sudarė 69 proc. baigusiųjų antrąją studijų pakopą ir įgijusiųjų magistro kvalifikacinius laipsnius. Praėjusiais metais daktaro mokslo laipsnį įgijo 216 moterų (58 proc.).

Statistikos departamento duomenimis, 2009 metų pabaigoje Lietuvoje buvo 4,2 tūkst. daktaro mokslo laipsnį turinčių moterų ir 5,4 tūkst. vyrų. 43,7 proc. daktaro mokslo laipsnį turinčių asmenų – moterys.

Lietuvoje tarp asmenų, turinčių habilituoto daktaro laipsnį, moterys sudarė 20 procentų, o tarp turinčių profesoriaus vardą – 17 procentų.

Pernai 15–64 metų amžiaus moterų užimtumo lygis buvo 58,7 proc., vyrų – 56,8 proc. 2010 metais darbo neturėjo 118,8 tūkst. moterų ir 172,4 tūkst. vyrų. Moterų nedarbo lygis pernai siekė 14,4 proc.

Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, 2010 metais moterys sudarė 40,6 proc. visų vadovų (teisės aktų leidėjų, vyresniųjų valstybės pareigūnų, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų vadovų).

2009 metais šalies ūkio pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse, išskyrus viešąjį valdymą ir gynybą, privalomąjį socialinį draudimą, moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis sudarė 15,3 proc. Moterų vidutinis valandinis bruto darbo užmokestis 2009 metais sudarė 11,38 lito, vyrų – 13,43 lito.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis privačiajame sektoriuje buvo žymiai didesnis negu valstybės sektoriuje ir 2009 metais sudarė 20,5 proc.(valstybės sektoriuje – 13,1 proc.).

Šaltinis: www.lrt.lt
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome