Priėmimas į mokyklą

Priėmimas į mokyklą Švietimo ministras Ruairí Quinnas buvo atsargus ir susilaikė nuo kaltinimų mokykloms, į savaitės klausimų sąrašą įtraukus naują dokumentą aptarimui. Ministro teigimu, šio dokumento tikslas – išprovokuoti diskusijas ir svarstymus, o ne nurodinėti. Akivaizdu, jog departamento rūpestis yra atkreipti dėmesį į dabartinės sistemos trūkumus.

Prieš penkerius metus atlikto patikrinimo metu atskleista nerimą kelianti tendencija kai kuriose mokyklose: ten išsirenkami geriausiai besimokantys mokiniai, o jų pareigos užkraunamos prasčiau besimokantiems, keliauninkų (etninės mažumos) vaikams ir vaikams, turintiems ypatingųjų poreikių.

Situacija, ko gero, yra net blogesnė, nes tuometinė ministrė Mary Hanafin į tyrimą neįtraukė mokamų mokyklų. Nepaisant kelių pagarbos vertų išimčių, dauguma mokamų mokyklų nenoriai priima mokinius, priklausančius vadinamajai „problemiškai“ kategorijai. Tokie pažeidimai ne vienetiniai; daug vidurinio lavinimo įstaigų vykdo ribotą priėmimo politiką, išskirdami sklandžiai kalbančius ar vaikus, kilusius iš tvirtą istorinę padėtį Airijoje turinčių šeimų.

Quinno atspirties taškas yra teisingas. Visos mokyklos yra įsipareigojusios vykdyti sąžiningą ir skaidrią priėmimo politiką, be jokių nuogąstavimų ar išskirtinio palankumo, tačiau šių sąlygų vykdymas yra sudėtingesnis, nei manoma. Tėvai, stipriai prisirišę prie savo mokyklos, norės – ir tikėsis, jog galės išsaugoti vietą joje ir savo vaikui. Esama ir svarių praktinių priežasčių dėl kurių tėvai nori leisti savo atžalas į konkrečią mokyklą.

Tačiau būtina gerbti ir kitų piliečių teises. Dabartinės laukiančiųjų sąrašo sudarymo sistemos principas yra tas, jog „pirmiausiai aptarnaujami tie, kurie ateina pirmieji“. Šitaip diskriminuojami naujai atvykę, nesvarbu, kas jie bebūtų – užsieniečiai ar Airijos darbininkai, keliaujantys iš vienos šalies dalies į kitą. Dokumente siūloma sudarinėti laukiančiųjų sąrašus ne anksčiau nei likus metams iki tikrojo sąrašo sudarymo. Quinno manymu būtų teisinga sudaryti nuobaudų sistemą mokykloms, atsisakančioms vykdyti sąžiningą priėmimo politiką. Tokiomis aplinkybėmis, mokyklos galėtų atsisakyti kontroliuoti savo mokinių sąrašus.

Ministras planuoja atvirą tėvų, mokytojo ir mokyklos vadovybės diskusiją, kurioje būtų galima aptarti dokumente pateiktus klausimus prieš sukuriant naujas taisykles. Užduotis sudėtinga, tačiau atsakymas į esminį klausimą „ar sugebėsime rasti visiems sąžiningą būdą?“ yra būtinas.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome