Grįžimo į studijas pašalpa (Back to Education Allowance) – galimybė socialinių pašalpų gavėjams

Airijos socialinės apsaugos ministrė Joana Burton paskelbė, kad 2011–2012 akademiniais metais departamentas planuoja beveik 200 000 eurų skirti „Grįžimo į studijas“ pašalpoms (Back to Education Allowance) išmokėti. BTEA schema padeda žmonėms, gaunantiems socialines išmokas – ieškantiems darbo, vienišiems tėvams, žmonėms su negalia, patobulinti įgūdžius ir pakelti kvalifikaciją, šitaip padidinant jų galimybes susirasti darbą.

Schema taikoma antros ar trečios pakopos dieninėms studijoms valstybės patvirtintose švietimo įstaigose. BTEA schemos dalyviams kas savaitę mokama išmoka, tolygi didžiausiam standartiniam socialinės pašalpos, kurią asmuo gaudavo iki studijų pradžios, dydžiui, įskaitant išmokas už išlaikomus vaikus arba suaugusius. Kiekvienas schemos dalyvis turi teisę papildomai prie savaitinės išmokos kiekvienais mokslo metais gauti 500 eurų dydžio mokymosi pašalpą.

Norintis gauti „Grįžimo į studijas“ pašalpą (BTEA) asmuo turi būti bent 21-erių metų amžiaus ir ne mažiau kaip 3 mėnesius iki mokymosi pradžios gauti vieną iš žemiau minimų socialinių išmokų (2-ojo lygio studijoms) arba bent 24-erių metų amžiaus ir gauti socialinę išmoką mažiausiai 9 mėnesius iki mokymosi pradžios (3-ojo lygio studijoms). Pretenduojantis gauti mokymosi pašalpą asmuo turi būti ieškančiojo darbo, bedarbio, vienišų tėvų, invalidumo arba kokios nors kitos pašalpos gavėjas.

Asmenims, atleistiems iš darbo dėl etatų mažinimo, BTEA skirta pašalpa kvalifikacijai kelti gali būti skiriama iškart po darbo praradimo arba per metus nuo atleidimo iš darbo dienos.

BTEA negali būti skiriama asmenims, kurie jau turi aukštojo mokslo diplomus.

Norėdami gauti BTEA pašalpą, pirmiausia susisiekite su pasirinkta antrojo ar trečiojo lygio mokymosi įstaiga, kad gautumėte daugiau informacijos apie galimas studijų programas. Ten taip pat patars, kaip prisijungti prie pasirinktos studijų programos. Pretendentas privalo užpildyti BTEA paraiškos blanką, kad gautų studijų patvirtinimą. Blanko formą rasite socialinių paslaugų biuruose arba galite atsisiųsti ją iš čia. Užpildytas paraiškos blankas pateikiamas su pažyma iš mokymosi įstaigos, patvirtinančia, kad pareiškėjas priimtas į dienines studijas.

Paraiška turi būti pateikta prieš pradedant mokytis. Bedarbiai ją turi pateikti vietos Socialinės apsaugos departamento skyriui.
Daugiau informacijos apie BTEA schemą rasite Socialinės apsaugos departamento interneto svetainėje www.welfare.ie arba vietos socialinių paslaugų biure.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome