Safe Pass (darbų saugos programa)

Safe Pass Sveikata ir darbų sauga statybų versle

Nacionalinės apmokymo ir įdarbinimo agentūros sveikatos ir darbų saugos programos (The FÁS Safe Pass Health and Safety Awareness Training Programme) kursų metu siekiama suteikti Airijos statybų sektoriaus darbuotojams pagrindinių žinių apie sveikatą ir darbų saugą. Taip jiems sudaromos sąlygos dirbti statybose nekeliant pavojaus sau ir savo bendradarbiams, nedarant neatsakingų veiksmų ir aplaidžių klaidų. Įstatymu reikalaujama, jog visi Airijos statybų sferos darbuotojai sveikatos ir saugumo sumetimais turėtų darbų saugos pažymėjimų korteles. Programa buvo sukurta bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis.

Programos tikslai sutelkti ties sveikatos ir saugos žinių įsisąmonimu, jos teikiamas privalumas – aukštesnio lygio saugumo kultūra. Darbų saugos programą sudaro keli moduliai.

Safe Pass2006 m. leidimo „Saugos, sveikatos ir gerovės darbe (statybose)“ nuostatų pirmoje dalyje, 4 skyriuje pateikiamas sąrašas darbuotojų, kuriems privaloma turėti darbų saugos pažymėjimą. Vieni iš jų – mokiniai, pameistriai, praktikantai.

Pagrindiniai darbų saugos dėstytojų atrankos kriterijai: išsilavinimas, darbo, mokymų patirtis. Dėstytojų duomenys surašyti registre. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu FÁS biuru arba rašykite Darbų saugos programos skyriui.

Kas turėtų išklausyti darbų saugos kursą?

Darbų saugos kursų trukmė yra viena diena. Jų paskirtis – žinių suteikimas statybų darbininkams, darbų vykdytojams, apsaugos darbuotojams.

Programos tikslai:

  • pakelti žinių apie saugą lygį Airijos statybų sektoriuje;
  • užtikrinti, kad visi statybų pramonėje dirbantys asmenys būtų apmokomi sveikatos ir saugos pagrindų, skatinant nelaimingų atsitikimų prevenciją ir siekiant išvengti pavojų sveikatai;
  • užregistruoti statybose dirbančius asmenis ir valdžios darbuotojus, kurie dalyvavo mokymuose;
  • išduoti kiekvienam Darbų saugos programos dalyviui FÁS pažymėjimą, patvirtinantį, jog jo savininkas išėjo sveikatos ir saugos mokymosi programos kursą.

Pagal 2006 m. leidimo „Saugos, sveikatos ir gerovės darbe“ nuostatus, programoje dalyvauja:

  • statybose dirbantis vyresnysis personalas ir darbininkai
  • apsaugos darbuotojai
  • mokiniai arba praktikantai

Kodėl man reikalingas darbų saugos pažymėjimas?

Šios programos teikiamos žinios padės statybose dirbantiems patiems išvengti pavojaus ir nesukelti jo savo bendradarbiams.

Kas turi mokėti už darbų saugos kursus?

Dažniausiai sumoka darbdavys. Remiantis 2005 m. leidimo „Saugos, sveikatos ir gerovės darbe“ nuostatų 10, 25 ir 26 punktais darbdavys yra atsakingas už darbuotojo sveikatą ir saugumą, todėl privalo jį išleisti į darbų saugos kursus, neprarandant darbo užmokesčio.

Kur vyksta darbų saugos kursai?

Sąrašą rasite įdarbinimo ir apmokymo agentūros Darbų saugos programos skyriuje.

Kiek laiko galioja mano darbų saugos pažymėjimas?

Ketverius metus.

Aš tik vairuotojas, ar man irgi reikalingas pažymėjimas?

Transporto priemonių, vežiojančių statybines medžiagas, vairuotojai privalo išeiti darbų saugos kursą.

Kursų kaina

Dažniausiai kursus apmoka darbdavys. Dalyvio registracijos mokestis yra 23 eurai. Pasibaigus mokymams, jums išduodamas darbų saugos pažymėjimas. Išėjus iš darbo, pažymėjimas lieka jums. Nepamirškite įsitikinti, jog jis tebegalioja. Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad išeidamas iš darbo, padengtumėte mokymų išlaidas, nebent savo sutartyje pasirašydamas sutikote grąžinti mokestį už bet kokio tipo kursus. Jei buvote bedarbis ir ką tik įsidarbinus statybų sektoriuje jums reikalingas darbų saugos pažymėjimas, kreipkitės į vietinį FÁS biurą. Jei pats negalite sumokėti 23 eurų registracijos mokesčio, agentūra gali tai padaryti už jus. Tiesa, jums gali tekti įrodyti, jog tikrai gausite darbą.

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome