Žinokite Savo Teises Su Citizens Information: Darbo įstatymai

darbo_istatymai_airijojeŠiuo metu nedirbu ir gaunu bedarbio pašalpą. Sekmadieniais dirbu bare, o kitomis dienomis nedirbu iš viso. Išgirdau apie nuostatų dėl darbo sekmadieniais pasikeitimus. Kokie jie?

Atsakymas: Nuo 2013 metų vasario 20 dienos, nustatant bedarbio pašalpos arba išmokų ieškančiajam darbo dydį, atsižvelgiama ir į pajamas, gautas už darbą sekmadieniais. Anksčiau į tai, jog žmogus dirba sekmadieniais nebuvo kreipiama dėmesio ir jis buvo laikomas bedarbiu. Nuo šiol ši taisyklė nebegalioja.

▪ Tam, kad gautumėt bedarbio pašalpą arba pašalpą ieškančiam darbo, jūs turite tapti bedarbiu, bet nebūtinai visiškai nedirbti. Galite dirbti kelias dienas (nors negalite dirbti bet kurios dienos, už kurią norite gauti bedarbio pašalpą, metu).

▪ Nuo 2013 metų vasario 20 dienos sekmadienis laikomas darbo diena. Anksčiau pretenduojantis į bedarbio pašalpą žmogus turėjo dirbti 3 iš 6 paeiliui einančių dienų. Dabar žmogus turi būti išdirbęs 4 iš 7 viena po kitos einančių dienų.


▪ Sekmadieniais nedirbantys įtakos bedarbių pašalpai nepajus, tačiau pokyčiai laukia tų, kurių darbo modelis yra viena diena per savaitę (sekmadienis). Nuo šiol ši diena bus laikoma dirbančiojo darbo diena.

▪ Žmogaus, gaunančio bedarbio pašalpą ir dalį savaitės dirbančio, gaunamos išmokos dydis priklauso nuo 5 apmokamų savaitės dienų pajamų dydžio – jis skiriasi nuo 7 dienų trukmės socialinės rūpybos nustatytos darbo savaitės. Tai reiškia, kad dirbant 1 dieną per savaitę, iš jūsų savaitinės bedarbio pašalpos bus išskaičiuota viena penktoji lėšų.

▪ Žmonių, gaunančių išmokas ieškančiajam darbo (JA) ir dirbančių kelias dienas pašalpos apskaičiuojamos kitaip. Asmens, gaunančio išmokas ieškančiam darbo ir dirbančio sekmadienį už tą darbą gaunamos lėšos dabar bus vertinamos kaip pajamos ir išskaičiuojamos iš jo gaunamos pašalpos.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Žinokite Savo Teises Su Citizens Information: Darbo įstatymai, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome