Kiek dar laiko galiu pretenduoti į bedarbio pašalpos gavimą?

Toje pačioje bendrovėje dirbau daugiau nei dešimt metų. Prieš dvylika mėnesių darbdavys laikinai sumažino mano darbo dienų skaičių nuo penkių dienų per savaitę iki trijų. Nuo to laiko už dvi nedarbo dienas gaunu bedarbio pašalpą (Jobseeker’s Benefit). Kiek dar laiko galiu pretenduoti į bedarbio pašalpos gavimą?

Atsakymas: Jei esate sumokėjęs daugiau nei 260 (5 m.) su atlyginimu susieto socialinio draudimo (PRSI) įmokų, turite teisę į bedarbio pašalpą 312 nedarbo dienų. Tai sudarytų 52 savaites arba 12 mėnesių, kaip pagrindą laikant standartinę 6 dienų socialinio aprūpinimo savaitę.

Dėl tos priežasties, kad darbo savaitė buvo laikinai sutrumpinta nuo 5 iki 3 darbo dienų, jūs esate laikomas dirbančiu sutrumpintą darbo laiką. Vadinasi, jūsų socialinio aprūpinimo darbo savaitė turi 5 dienas, iš kurių 2 esate laikomas bedarbiu. Tokiu atveju bedarbio ir ieškančio darbo (JB) pašalpa sudaro du penktadalius įprastinės bedarbio pašalpos. Šis dydis yra neapmokestinamas. Norint apskaičiuoti, kiek savaičių iš viso jums priklauso bedarbio pašalpa, reikia padalinti 312 dienų iš dienų, už kurias mokama pašalpa, skaičiaus – iš dviejų. Gauname 156 savaites. Jūs jau esate gavęs bedarbio pašalpą už 52 savaites, taigi, jei ir toliau dirbsite pagal dabartinį darbo modelį ir turėsite sutrumpintą darbo laiką dirbančio asmens statusą, teisė į pašalpą jums bus suteikta dar 104 savaitėms.

Vis dėlto, jūsų padėtis gali pasikeisti tuo atveju, jei Socialinės apsaugos departamentas perskaičiuos pašalpos dydį, įvertindamas ją, kaip gaunamą už tęstinį laikotarpį ir pripažins esant ilgalaike. Jei departamentas priimtų tokį sprendimą, – nebent vėl pradėtumėte dirbti pilnu etatu, – būtumėte laikomas dirbančiu etato dalimi.

Jei būtumėte pripažintas dirbančiu nepilnu etatu ir toliau dirbtumėte tomis pat sąlygomis, būtumėte laikomas bedarbiu 3 iš 6 dienų – remiantis Socialinės apsaugos departamento nuostatomis, nepilnu etatu dirbančių asmenų darbo savaitė turi 6 dienas. Jūsų išmoka padidės, nes bus mokama už 3 nedarbo dienas, tačiau ji yra apmokestinama, todėl turėsite mokėti mokesčius. Be to, privalėsite įrodyti, jog ieškote darbo. Jei būsite pripažintas dirbančiu nepilnu etatu ir toliau dirbsite 3 dienas per savaitę, bedarbio pašalpa bus mokama dar maždaug 69 savaites. Šis dydis gaunamas likusių dienų skaičių padalijus iš 3.

Daugiau informacijos jums bus suteikta Gyventojų informacijos biuruose.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Išsakyk nuomonę

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome